Welkom bij de Kledingbank

Stichting Kledingbank Groene Hart, opgericht in 2018, is een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers. De stichting geeft goede bruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar zelf niet (meer) kunnen betalen. Op deze manier dragen wij met elkaar mee aan armoede bestrijding in het Groene Hart en voorkomen wij samen verspilling door gebruikte kleding te hergebruiken.

Hoe werkt de Kledingbank?

Iedereen die kleding over heeft kan deze inleveren tijdens de openingstijden. De kleding wordt door vrijwilligers op maat en type kleding gesorteerd. In de winkel kunnen zij die kleding nodig hebben, op een prettige en ongedwongen manier kosteloos een vast kledingpakket uitzoeken.
Om in aanmerking te komen voor een gratis kledingpakket moet het formulier op de website ingevuld worden. Dit kan de aanvrager zelf doen of samen met een maatschappelijke instantie zoals bijvoorbeeld: WMO, Tom in de buurt, GGZ, kerken en moskee├źn, bewindvoerders, enzovoort. Wij verwerken de aangeleverde gegevens en nemen daarna contact op voor het maken van een afspraak.
Te allen tijde behouden wij ons het recht toe om hierin aanpassingen aan te brengen van welke aard dan ook.

Route met het OV