Statuten

Hieronder vindt u de statuten van Stichting Kledingbank Groene Hart.

Akte van oprichting (2018)
Statutenwijziging mei 2019
Statutenwijziging oktober 2019

Stichting-gegevens

Inschrijvingsnummer 70780625 in het Handelsregister bij KvK Den Haag
Bankrekeningnummer NL 94INGB 0008117519 ING Alphen aan den Rijn
RISN 858456539